Question
5 Dec 2021

  • Russian
  • Malay
Question about Malay

Exchange office adalah
Pejabat pertukaran mata wang
Atau
Penukar mata wang
?
Adakah terdapat sebutan pendek?

Answers
Read more comments

  • Malay
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions