Question
25 May

  • English (UK)
  • Slovak
Question about Slovak

Does this make sense:

Dobre vzdelanie je dialóg medzi učiteľmi a študentmi, učitelia sa učia a študenti učia. Zle vzdelanie, čo zahřňa väčšinu Anglického vzdelanie, blokuje dialóg, učitelia len učia a študenti len sa učia.

Zle vzdelanie sa snaží asimilovať študenti. Asimilácia je našilie, ktoré sa snaží ovládnuť študentov. Pri asimilácii učitelia robia všetky rozhodnutia a žiaci sa nemôžu rozhodovať.

Pri zlom vzdelávaní učitelia rozhodujú o pláne vyučovacej hodiny a študenti sú nútení sa mu prispôsobiť. To núti študentov asimilovat sa kultúre učiteľa. Pri dobrom vzdelávaní, pláne vyučovacej hodiny je určený potrebami študentov. Pláne vyučovacej hodiny môže byť relevantné pre študentov a ich ašpiracie.

Answers
Read more comments

  • Slovak
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Does this make sense:

Dobre vzdelanie je dialóg medzi učiteľmi a študentmi, učitelia sa učia a študenti učia. Zle vzdelanie, čo zahřňa väčšinu Anglického vzdelanie, blokuje dialóg, učitelia len učia a študenti len sa učia.

Zle vzdelanie sa snaží asimilovať študenti. Asimilácia je našilie, ktoré sa snaží ovládnuť študentov. Pri asimilácii učitelia robia všetky rozhodnutia a žiaci sa nemôžu rozhodovať. 

Pri zlom vzdelávaní učitelia rozhodujú o pláne vyučovacej hodiny a študenti sú nútení sa mu prispôsobiť. To núti študentov asimilovat sa kultúre učiteľa. Pri dobrom vzdelávaní, pláne vyučovacej hodiny je určený potrebami študentov. Pláne vyučovacej hodiny môže byť relevantné pre študentov a ich ašpiracie.
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions
Previous question/ Next question