Question
Updated on
24 Nov 2022

  • Japanese
  • English (US)
  • Vietnamese
Closed question
Question about Vietnamese

hôm nay tôi đã học ngữ pháp: động từ + đi + động từ + lại
Ví dụ: tôi đọc đi đọc lại mà không hiểu gì cả.
Nghe nói là đây là văn nói.
Bây giờ tôi muốn hỏi là các bạn có hay nói cách nói này trong cuộc sống không ạ?

Answers
Share this question
Read more comments

  • Vietnamese
  • English (US) Near fluent

  • Japanese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
hôm nay tôi đã học ngữ pháp: động từ + đi + động từ + lại
Ví dụ: tôi đọc đi đọc lại mà không hiểu gì cả. 
Nghe nói là đây là văn nói. 
Bây giờ tôi muốn hỏi là các bạn có hay nói cách nói này trong cuộc sống không ạ?
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question