Question
Updated on
1 Dec 2022

  • English (US)
  • Polish
  • Portuguese (Brazil)
  • Spanish (Colombia)
Closed question
Question about Polish

Why is "upominkami" in the Narzednik / Instrumental case here?

Wręczam prezenty moim przyjaciołom tylko w ich urodziny. Nie wymieniamy się upominkami w Święta.

Answers
Share this question
Read more comments

  • Polish

  • English (US)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Why is "upominkami" in the Narzednik / Instrumental case here?

Wręczam prezenty moim przyjaciołom tylko w ich urodziny. Nie wymieniamy się upominkami w Święta.
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question