Question
Updated on
4 Dec 2022

  • Vietnamese
  • English (US)
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? Câu này dịch sang Tiếng Nhật như thế nào vậy ạ. “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được nấu ăn cho những người mà tôi yêu quý”

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
How do you say this in Vietnamese? Câu này dịch sang Tiếng Nhật như thế nào vậy ạ. “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được nấu ăn cho những người mà tôi yêu quý”
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question