Question
Updated on
7 Dec 2022

  • Japanese
  • English (US)
  • Vietnamese
Closed question
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? Vợ : em muốn mua cây Noel. 🎄
Chồng: Không cần em.
Vợ : Sao ?
Chồng: em không phải là đạo cơ đốc mà.
Vợ : Không liên quân. Mọi người đều thích để cây Noel ở nhà.
Chồng: Em sẽ làm gì bằng nó ?
Vợ : Đẹp ! Nếu có nó thì em thấy hạnh phúc !
Anh : Không cần 😂

Xin hãy sửa hội thoại này.
Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Japanese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
How do you say this in Vietnamese? Vợ : em muốn mua cây Noel. 🎄
Chồng: Không cần em. 
Vợ : Sao ? 
Chồng: em không phải là đạo cơ đốc mà.
Vợ : Không liên quân. Mọi người đều thích để cây Noel ở nhà.
Chồng: Em sẽ làm gì bằng nó ?
Vợ : Đẹp ! Nếu có nó thì em thấy hạnh phúc !
Anh : Không cần 😂
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question