Question
Updated on
9 Dec 2022

  • Russian
  • Polish
  • Armenian
  • English (UK)
Question about Polish

How do you say this in Polish? - Мне нужно обойти вокруг?

Na przykład szukam sklepu i chcę wyjaśnić kierunek. Jak brzmi lepiej? naokoło? wokół? chodzić w kółko?
Proszę napisać kilka podobnych przykładów :)
Answers
Read more comments

  • Polish

  • Russian
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
How do you say this in Polish? - Мне нужно обойти вокруг?
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question