Question
Updated on
10 Dec 2022

  • Japanese
  • English (US)
  • Vietnamese
  • English (UK)
Question about Vietnamese

Tôi viết đúng chưa ạ?
tách vỏ 3 quả trứng gà cho vào tô và đảo
cho trứng vào chảo và khuấy nhẹ nhàng
sau khi nguội, băm chặt

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Japanese

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Tôi viết đúng chưa ạ?
tách vỏ 3 quả trứng gà cho vào tô và đảo
cho trứng vào chảo và khuấy nhẹ nhàng
sau khi nguội, băm chặt
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question