Question
Updated on
Deleted user
28 Nov 2017

Closed question
Question about Polish

Proszę zobacz zdania:

- Twierdził, jakoby znał ją od dawna.
- Twierdził, że zna ją od dawna.

Oba 'jakoby' i 'że' oznaczają 'that' po anielsku.

Ale czy znaczenie z jednego zadania różnia się od innego, nawet nieco?

Answers
Share this question
Read more comments

  • Polish

  • Polish

  • Polish

  • English (US) Near fluent
  • Polish

  • Polish
Deleted user

[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Proszę zobacz zdania:

- Twierdził, jakoby znał ją od dawna.
-  Twierdził, że zna ją od dawna.

Oba 'jakoby' i 'że' oznaczają 'that' po anielsku.

Ale czy znaczenie z jednego zadania różnia się od innego, nawet nieco?
Related questions
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question