Question
12 Dec 2017

 • Spanish (Spain) Near fluent
 • Filipino
 • English (US)
 • Korean
 • English (UK)
Question about Filipino

ano ang english ng "dapat bumili na ako ng sabon kanina"salamat sa sasagot

Answers
Read more comments

 • English (US)
 • Filipino

 • English (US) Near fluent
 • Filipino

 • English (US)
 • Filipino

 • English (US)
 • Filipino

 • English (US)
 • Filipino

 • Filipino

 • English (US)
 • Filipino
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions