Question
Updated on
Deleted user
15 Dec 2017

Closed question
Question about Polish

Czy
liczyć na kogoś
= polegać na kimś
= wierzyć komuś/w kogoś
= ufać komuś?

Answers
Read more comments

  • Polish

  • Polish

  • Polish

  • Polish
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Czy
 liczyć na kogoś 
= polegać na kimś
= wierzyć komuś/w kogoś
= ufać komuś?
Related questions
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question