Question
10 Thg 4 2017

  • Tiếng Thái
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Đâu là sự khác biệt giữa 12 am 12 pm ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

I'm little confused
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Tây Ban Nha(Chile) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Thái
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi giống nhau
Những câu hỏi mới nhất
Topic Questions
Các câu hỏi được gợi ý